Rreth nesh

RRETH NESH

Ne kërkojmë që të përfshihemi në fillim të fazës së projektimit në mënyrë që ne të mund të menaxhojmë projektin në mënyrë më efikase, të ofrojmë zgjidhje efektive të ndërtimit dhe të identifikojmë sfidat e hershme për të zbutur ndryshimet e projektimit pas fillimit të ndërtimit
Kjo përfshin planifikimin e detajuar të para-ndërtimit, i cili është i rëndësishëm për ndërtimin e suksesshëm dhe shpërndarjen në kohë, dhe i lejon klientit dhe ekipit një rrugë të qartë për procesin e ofertimit, fazën e ndërtimit dhe deri në përfundim.

SI PROCEDOJMË NE NË MOMENTIN QË KLIENTI NA KONTAKTON

  • Prezantojme produktet/sherbimet qe ne mund te ofrojme duke dhene sygjerime mbi menyren se si produktet tona do mund te japin pamje dhe vlere me shume godines ku klienti eshte i intersuar te kryej punimet.
  • Merren masat precise te hapsirave ku do te montohen produktet tona.
  • Perpilohet preventivi me programe kompjuterike qe klienti te informohet per koston e çdo produkti te porositur nga vet ai/ajo.
  • Informohet klienti per kohen e perfundimit te punimeve deri ne montimin e produkteve ne godine ( jo me shume se 10 dite ne varsi te m 2 te porositura).
  • Prodhohen dhe pergatiten produktet ne repart ku i nenshtrohen edhe nje testimi perpara se te vendosen ne objekt.
  • Transportohen nga firma jone dhe montohen ne objekt me kujdes te veçante duke eleminuar keshtu mundesine e demtimeve te produkteve tona dhe objektit ku do vendosen ato.
  • Mbas nje periudhe kohore kontaktojme klientin per te pyetur nese puna dhe produktet tona kane plotsuar me se miri kerkesat e klientit dhe nese ka pasur ndonje problem (duke shtuar qe nuk kemi marre ankesa per produktet tona, kjo demostrohet edhe nga kerkesa qe eshte rritur keto vitet e fundit)

Pse jemi të
veçant?

200+

Projekte

100+

Klient

100%

Siguri